FINALIZACIÓN DO CONFLICTO CO RESTAURANTE DALHAISAL

Peche do conflicto co Dalhaisal de xeito máis que satisfactorio para o compañeiro e a CNT-Vigo.

Horas antes da primeira concentración diante deste restaurante o pasado venres 18 de Marzo, a propietaria cedía ao total das nosas reivindicacións, modificación do contrato no tocante á categoría, (de axudante de cociñeiro pasa a cociñeiro), modificación do día de alta, (pasando a ser o día real que comezou a traballar) e modificando tamén o contrato de 36 horas a 40 horas. No referente ao salario aceptou ésta a proposta deste sindicato pasando a percibir o traballador o realmente traballado incluindo as horas extraordinarias, e no derradeiro punto conseguíuse tamén a modificación da falsa baixa voluntaria no SEPE.

A CNT-Vigo unha vez máis amosa a súa efectividade na defensa da clase traballadora, en especial nos sectores con máis conflictividade coma hostalería, facendo ver que a acción directa é a ferramenta básica do anarcosindicalismo e demostrando que a loita sen intermediarios é a única vía posible.

FINALIZACIÓN DEL CONFLICTO CON EL RESTAURANTE DALHAISAL

Cierre del conflicto con Dalhaisal de manera mas que satisfactoria para el compañero y la CNT-Vigo.

Horas antes de la primera concentración delante de este restaurante el pasado viernes 18 de marzo, la propietaria cedía a el total de nuestras reivindicaciones, modificación del contrato en lo tocante a la categoría, (de ayudante de cocinero pasa a cocinero), modificación del día de alta, (pasando a ser este el día en el que realmente empezo a trabajar) y cambio del contrato de 36 horas a 40 horas. En lo referente al salario la empresa acepta la propuesta del sindicato pasando a percibir el trabajador la remuneración que le corresponde incluyendo las horas extraordinarias, y en el último punto se consiguió también la modificación de la falsa baja voluntaria en el SEPE.

CNT-Vigo una vez más demuestra su efectividad en la defensa de la clase trabajadora, en especial en los sectores con más conflictividad como hostelería, haciéndonos ver que la acción directa es la herramienta básica del anarcosindicalismo y demostrando que la lucha sin intermediarios es la única vía posible.

¡CNT-VIGO EN LUCHA!

¡HASTA EL TRIUNFO TOTAL DE LA CLASE TRABAJADORA!